مشعل المپیک

بسیاری از تحلیل گران ورزشی بر این عقیده هستند که بازیهای المپیک تابستانی پکن، سیاسیترین دوره در تاریخ بازیهای المپیک در دوران معاصر است.

نظرات کاربران
UserName