پر بنفش
پر های بدن پرندگان تحت كنترل يك سري از ماهيچه های ريز قرار می گيرند كه به پرنده امكان حركت پر ها به سمت بالا و يا پايين را ايجاد می كند نظير پف آلود كردن پرهای بدن در روزهای سرد
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
پر

feather
تصاویر مرتبط