مهره های سنگی شطرنج
شطرنج (به سانسکریت:چاتورانگا، به پارسی میانه: چَترَنگ) یک بازی دو نفره است که بر روی صفحهٔ ۸×۸ شطرنج و با استفاده از مهرههای شطرنج (شاه، وزیر، رخ، فیل، اسب و سرباز) انجام میگیرد. این بازی معمولاً بین ۱۰ تا ۶۰ دقیقه بهطول میانجامد و با پیروزی یکی از بازیکنان یا تساوی پایان مییابد.
نظرات کاربران
UserName