بطری خالی
نگهداری مواد غذایی در بطری شیشهای یا پلاستیکی، بسیار بهداشتیتر از نگهداری آنها در ظروف سفالی یا بشکه بود و با اختراع بطری، خطر ابتلا به انواع آلودگی و میکروب کاهش یافت. بطریهای پلاستیکی را از مواد محکمی تهیه میکنند که در برابر فشار، مقاوم باشند.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
بطری

bottle
تصاویر مرتبط