حلقه های المپیک

این تصویر در سال 1914 توسط پیر دی کوبرتین طراحی شد، نشانگر 5 بخش از دنیاست که شرکت سالم در این رقابتها را پذیرفته اند. رنگ این حلقه ها عبارت است از قرمز، سبز، سیاه، زرد و آبی که به ترتیب نماد پنج قاره جهان می باشند.ترتیب قرار گیری آنها هم معکوس ترتیب قرار گیری این قاره ها بر روی کره زمین می باشد. از راست قرمز نماد قاره آمریکا، سبز نماد قاره اروپا، سیاه نماد قاره آفریقا، زرد نماد قاره آسیا و آبی نماد قاره اقیانوسیه است.

نظرات کاربران
UserName