عروسکهای نمادین المپیک 2008 پکن
این ۵ عروسک نمادین به نشانه ۵ حلقه علامت المپیک می باشد که معنی کل اسم آنها این است " پکن به شما خوشامد می گوید" یا " Beijing Welcome You" که اسم جالبی است !
نظرات کاربران
UserName