پوستری از پنج سمبل حلقه های المپیک 2008
دليل انتخاب 5 سمبل مختلف براي المپيك 2008 پكن مشابهت آن با 5 حلقه رنگي المپيك است. مقامات برگزار كننده المپيك از ابتدا تلاش كردند شعار دوستي، صلح و برابري را با ارايه اين 5 سمبل جديد به بهانه المپيك 2008 پكن منتشر كنند.از طرفي سعي شد اين سمبلها براي كودكان بسيار آشنا و ملموس باشد.
نظرات کاربران
UserName