بیسبال
نخستین مسابقه ورزش مدرن بیسبال که در اسناد نوشتاری گزارش شدهاست، به مسابقهای در ۴ ژوئن ۱۸۳۸ در بیچویل، انتاریو، کانادا مربوط میشود.بیسبال در دهه ۱۸۶۰ حالت نیمهحرفهای پیداکرد. نخستین تیم کاملا حرفهای بیسبال در ایالات متحده، تیم سینسیناتی رد استاکینگز بود که در ۱۸۶۹ تشکیل شد.
نظرات کاربران
UserName