ژیمناستیک
ژیمناستیک مانند بسیاری از ورزشهای المپیک ریشه در پیکار و ستیز دارد.یونان،بین النهرین و مصر در دوران قدیم هدفشان از تمرینات متداول در ژیمناستیک استفادة از آن در جنگ و مبارزه بود.در چین باستان نیز ژیمناستیک را به صورت گروهی اجرا میکردند،سنتی که امروزه هم ادامه دارد.
نظرات کاربران
UserName