ساعت مچی طلایی
ساعت، وسیلهای ابتکاری یا وسیله قرار دادن حرکات روزانه نجومی که برای اندازهگیری و تعیین زمان از آن استفاده میشود. این وسیله یا روش از قدیمیترین اختراعات انسانی به شمار میرود.
نظرات کاربران
UserName