ساعت مچی با صفحه گرد
در سال ۱۹۴۳ به همت ژرار و ولانتن پیاژه، نوههای بنیانگذار شرکت، مارک پیاژه به ثبت رسید. پس از این واقعه کارخانه موجود در لا کت او فه به تولید محصولات خود پرداخته و در سطح بینالمللی گسترش چشمگیری را ﺁغاز نمود.به سبب گسترش وسیع خود، این شرکت خانوادگی در سال ۱۹۴۵ کارخانه جدیدی را که بیشتر مختص نوﺁوری و ساخت ساعتهای فوقالعاده مسطح بود، در همان منطقه لا کت او فه افتتاح کرد.
نظرات کاربران
UserName