ساعت مچی طراحی شده توسط کمپانی پیاژه
پیاژه ساعت مچی پهن یا سرﺁستینی را عرضه کرد که سمبل ساعت سازی قیمتی میباشد. در سال ۱۹۷۶ کالیبر ۷ پ را که با کوارتز کار کرده و در نوع خود کوچکترین میباشد به وجود ﺁورد.از سال ۱۹۸۰ پیاژه با مدیریت ایو پیاژه همچنان به پرورش ذوق و سلیقه استثنایی ادامه داده و بدین ترتیب عنوان جواهرساز صنعت ساعتسازی را به خود اختصاص دادهاست.
نظرات کاربران
UserName