ساعت مچی زنانه زیبا
در سال ۲۰۰۱ پیاژه کارخانه تازهای را که به ساعت سازی با کیفیت برتراختصاص داده بود در پلان لزوات در نزدیکی ژنو افتتاح نمود. لازم به تذکر است که مکانیزمها همچنان در لا کت او فه گهواره تاریخی خانوادگی ساخته میشود. بنای جدید بیش از ۴۰ حرفه مربوط به ساعت و جواهرسازی را گرد هم ﺁوردهاست.در همان سال پیاژه جلای تازهای به ساعت پولو سالهای ۱۹۷۰ داد و کلکسیون مجیک رفلکشنز را ارائه نمود. کارخانه سریهای متعدد مکانیزم مکانیکی را گسترش داده و در سال ۲۰۰۲ نخستین مکانیزم چرخان ساخت پیاژه را تحت عنوان کالیبر ۶۰۰ پ عرضه کرد که با ضخامت ۵/۳ میلیمتر دارای مسطحترین فرم در دنیا میباشد. در سال ۲۰۰۴ پیاژه ۱۳۰مین سالگرد خود را جشن گرفت.
نظرات کاربران
UserName