ساعت اسپرت مارک پیاژه
مارک پیاژه، مگی چونگ را به عنوان سفیر خویش در دنیا انتخاب نمودهاست. مگی چونگ که ابتدا مانکن بوده و سپس به هنرپیشگی روی ﺁوردهاست تا حال جوایز پرارزش بسیاری از جمله خرس نقرهای فستیوال برلن و جایزه هنرپیشه زن در فستیوال کان را دریافت نمودهاست
نظرات کاربران
UserName