ساعت طلایی با نگین های برلیان
شرکت پیاژه، در طول تاریخچه خود پیاژه جوایز متعددی دریافت کردهاست :- در سال ٢٠٠٠ هیئت داوران ساعتهای پسیون جایزه ساعت سال را به مدل امپرادور اهدا نمودهاست.- ساعت مچی پولو کرونوگراف پیاژه توسط هیئت داوران مجله فرانسوی لا روو د.- مونتر به عنوان بهترین ساعت مچی سال ٢٠٠٧در قسمت کرونوگرافی انتخاب شدهاست.
نظرات کاربران
UserName