ساعت مچی مارک پیاژه
در مسابقه بزرگ ساعت سازي ژنو در سال 2002 ساعت مچي پياژه 1967 جايزه بهترين طراحي ساعت را به خود اختصاص داده و ساعت مچي آلتيپلانو ايکس ال پاداش باريکترين ساعت را به سا ل 2003 ازآن خود نمودهاست.
نظرات کاربران
UserName