ساعت مچی زنانه مارک پیاژه
در سال ۱۸۷۴ ژرژ ادوار پیاژه نخستین کارگاه خود را در مزرعه خانوادگی، در روستای کوچک لا کت او فه واقع در منطقه ژورای سوئیس بنا نهاد.دیری نپائید که سفارشات مارکهای معروف، جهت خرید ساعتهای جیبی و مکانیزمهای بسیار دقیق ساخت پیاژه، سبب فراتر رفتن ﺁوازه شهرت ﺁن از مرزهای منطقه نوشاتل شد.در سال ۱۹۱۱ تیموتی پیاژه، پسر ژرژ پیاژه، امور شرکت خانوادگی را به دست گرفت و از همین زمان، کارخانه به ساخت ساعتهای مچی اختصاص یافت.
نظرات کاربران
UserName