انگشتر جواهر با طرح ستاره
فلزات قیمتی را با یک پارچه مخصوص پرداخت و یا پارچه نمدی پاک کنـیـد. حوله و پارچههای دیگر، به خاطر گـرد و غبـاری که در خــود دارنـد، باعث خراش برداشتن جواهرآلات میشوند.جواهرآلات را از ضربه، مواد شیمیایی، نور خورشید و گرمای شدید محافظت کنید.در استخر و یا موقع شستشوی ظروف یا لباس، جواهرآلات خود را در بیاوریـد، زیـرا کـلـر سبب تغییر رنگ و یا شل شدن نگین جواهر میشود.
نظرات کاربران
UserName