انگشتر جواهر با نگین توپاز
این سنگ آرامش بخش و الهام بخش است و فواید خوبی برای هنرمندان خلاق دارد.گذاشتن این توپاز آبی روی چاکرای گلو سبب تقویت صدا و رفع گرفتگی آن و التهابات گلو میشود.استفاده از آن بویژه گذاشتن آن بر روی چاکرای سر،غذّه هیپوفیز و اعصاب را تقویت میکند و به سردردهایی که منشأ عصبی و استرسی دارند (نظیر میگرن) کمک فراوانی میکند.
نظرات کاربران
UserName