آویز دایره ای اسپرت
دانشمندان توصیه کردهاند افرادی که مبتلا به زخم معده یا بیماریهای دیگر معده میباشند، از طلا استفاده کنند و افرادی که عصبانیت و تندخویی دارند، نقره به کار برند. پزشکان ترکیب طلا و نقره را توصیه نمیکنند و به استفاده مجزای آنها اعتقاد دارند
نظرات کاربران
UserName