حلقه
جواهرآلات را به منظور جلوگیری از خراشیده شدن جدا از یکدیگر نگهداری کنید.بهترین روش تمیز کردن جواهرآلات، استفاده از آب و صابون اندک به همراه یـک مـسـواک نرم میباشد.
نظرات کاربران
UserName