حلقه ای با نگین الماس
طلای زرد و سفید هیچ تفاوتی با هم دیگر ندارند و فقط برای تغییر رنگ از فلزات دیگری استفاده شده است. لذا طلای سفید و زرد هر دو طلا می باشند و استفاده از هر دو نوع بر مردان حرام است و یک حکم دارند.
نظرات کاربران
UserName