حلقه ساده از طلای سفید
استفادۀ طلا در خون سازی بدن کمک می کند و از آن رو که هر ماه مقداری خون از بدن زنان خارج می شود، خون سازی طلا، کمک به جبران خون از دست رفته می کند، درصورتیکه استفاده از طلا برای بیشتر مردان سبب بیماری خونی می شود.
نظرات کاربران
UserName