آویز طرح گل با نگین آمتیس
سنگ آمتیس براى درمان سردرد ها و بى خوابى کمک فوق العاده اى میکند.ارتعاشات آمتیس براى درمان بیماریهاى ناشى از عدم خلوص خون، نظیر اگزما، جوش و حتى بیماریهاى آمیزشى موثر است.مخصوص دردهاى ناحیه سر، میگرن و فشارهاى عصبى است و سیستم کلى بدن ما را بهبود میدهد.
نظرات کاربران
UserName