انگشتری با نگین توپاز
از این سنگ باید به خوبی نگهداری کرد چرا که اسید سولفوریک این کانی را تخریب شیمیایی میکند همچنین در هنگام تراش دادن و استفاده از این سنگ باید دقت زیادی نمود چون ممکن است آسیب ببیند.به علت همانندی توپاز با بعضی سنگ ها آن را توپاز گرانبها نیز میخوانند.بزرگترین بلور توپاز جهان در سال 1965میلادی در اوکراین به وزن 100کیلوگرم به رنگ آبی یافت شد همچنین نگین هایی از توپاز به وزن چند هزار قیراط در موزه آمریکا نگهداری میشود.
نظرات کاربران
UserName