آویز طلای سفید به شکل قلب
هنگام حمام گرفتن و یا شتستشوی دستها، جـواهرآلات خـود را در بیاورید؛ چون صابون به صورت لایه نازکی روی جواهرآلات مینشیند.با جواهرآلات آشپزی نکـنیـد؛ زیـرا گـرمای شـدید و روغــن به نگین آنها صدمه میزند.همواره پس از آرایش و یا عطر زدن جواهرآلات خود را بیندازید.
نظرات کاربران
UserName