گردنبندی با گلهای سفید
نکات لازم هنگام خرید مصنوعات طلا:عیار طلا باید همراه با علامت تجاری سازنده در محلی قابل رویت بر روی مصنوع حک شده باشد.فروشندگان و عرضهکنندگان مصنوعات طلا موظفند عیارهای رسمی مصنوعات طلا را در برگههای قابل رویت، در معرض دید خریدار قرار دهند.فروشندگان باید در ذیل برگههای فروش، صحت عیار مصنوع فروخته شده را تضمین نمایند.
نظرات کاربران
UserName