حلقه طلا سفید
امام صادق (ع) در حدیث دیگری می فرماید: طلا زینت برای اهل بهشت است و خداوند طلا را در دنیا زینت برای زنان قرار داده و استفادۀ آنرا برای مردان حرام نموده است.
نظرات کاربران
UserName