گوشواره طلا سفید با نگین الماس
مزاج الماس گرم و خشک بوده و درجه کم آن مزاج سرد و خشک دارد.استفاده تعلیق از الماس یعنى بصورت گردن بند تقویت کننده قلب است.بیماران فلج، لقوه، رعشه، جذام، صرع و کسانى که بیمارى پوستى دارند اگر در چشمه معدن الماس حمام کنند، بیمارى آنان درمان میگردد.
نظرات کاربران
UserName