انگشتر طلای سفید با نگین انیکس
انیکس عقيق سياهى است كه اغلب داراى شيارهای ىسفيد رنگ است .سنگ انیکس جريان خون را تحريك ميكند.حس شنوايى رابهبود مى بخشد.هم چنين انیکس ناخن، پوست، چشم، پا و موها را تقويت مى كند.از ريزش مو مى كاهد.
نظرات کاربران
UserName