گوشواره آویز طلا سفید
گوشواره یکی از جواهرها است که از زمان گذشته تاکنون و در فرهنگهای مختلف زنان و مردان استفاده می کردند و به گوش خود نصب می کردند.گوشوارهٔ آویز: که از یک سانتیمتر تا چند سانتیمتر میتواند درازا داشته باشد. یک مدل از گوشوارههای آویز، چلچراغی هستند.
نظرات کاربران
UserName