انگشتر طلا سفید با نگین زبرجد و الماس
زبرجد ناراحتى هاى قلبى را از بين مى برد و قلب را نيرو مى بخشد.زبرجد گردش خون را بهبود ميدهد.همچنين زبرجد براى بيمارى هاى اندام هاى داخلى بسيارموثر است.اشخاص حساس به زمان لازم است كه گردنبندى از زبرجد با خود داشته باشند زيرا اين سنگها همچون داروهاى محرك است.
نظرات کاربران
UserName