گوشواره طلا مارک پیاژه
نخستین نشانههای گوشواره را میتوان در تمدن ایلام یافت. در آثار برجای مانده، گوشوارههایی مربوط به این دوران یافت شده است.پس از آن نیز در پیکرههای تخت جمشید میتوان کاربرد گوشواره را در میان مردان در آن دوران (نزدیک به ۲۵۰۰ سال گذشته) دید. برگوش چپ مرد نمکی پیدا شده در معدن نمک زنجان که مردی از مردمان روزگار ساسانی است نیز گوشوارهای از جنس طلا آویخته بود.
نظرات کاربران
UserName