گردنبند طلا به شکل قلب
علم جواهر شناسی شامل علوم و تکنیکهای شناسائی کیفیت (فیزیکی، شیمیائی) سنگهای قیمتی طیبعی به صورت تخصصی می باشند.با توجه به اینکه اکثر خریداران سنگهای قیمتی دسترسی به آزمایشگاه های تخصصی جواهر شناسی ندارند، دانستن اطلاعات جامعی از کیفیت سنگهای قیمتی به آنها کمک خواهد کرد تا بتوانند بهترین سنگ را با کیفیتی عالی و قیمتی مناسب تهیه نمایند.
نظرات کاربران
UserName