حلقه زنانه با نگین الماس
در اسكاندیناوی رسمی است كه برخی از زنان از سه حلقه استفاده میكنند. یكی برای نامزدی، یكی برای ازدواج و دیگری برای مادری.
نظرات کاربران
UserName