حلقه تک نگین از طلای زرد
در قرنهای ۱۵ و ۱۶ ایتالیاییها از حلقه ی ازدواج استفاده میکردند که عمدتاً از جنس نقره بوده و با مینای سیاه_مینا کاری می شد. اروپاییان قرون وسطی نیز از الماس برای حلقه ی ازدواج استفاده می کردند و قدرت آن را حافظ پیمان ازدواج میدانستند. دهقانان ایرلندی نیز بر این عقیده بودند که ازدواج بدون حلقه ای از جنس طلا قانونی و مشروع نیست.
نظرات کاربران
UserName