مداد رنگی
مدادرنگی نوعی مداد است که مغز آن اثر رنگی بر جای میگذارد.مغز مداد، بخش استوانهای شکل و باریک آن است که از رنگدانه (ماده رنگی) فشرده، نوعی موم و کائولین (یک نوع خاک رس) ترکیب شدهاست. مغز مدادرنگی برخلاف مداد گرافیت درجهبندی زیادی از نظر سختی ندارد و نسبتا نرم است
نظرات کاربران
UserName