کفش رقص باله

کفشهای باله طوری طراحی شده اند تا تکنیک بالرین در آن افزایش یابد و در عین حال بتواند پا و قوزک را به خوبی محافظت کند.بسیاری از متخصصان عقیده دارند کفش باله باید مثل دستکش اندازه باشد. اگر چه این کفشها باید دقیقا سایز پا باشند اما حواستان باشد خیلی تنگ نخرید.باید جای کافی برای حرکت انگشتان پا در آنها وجود داشته باشد.هنگام خرید بهتر است برخی حرکات پا را با آن امتحان کنید در این حالت نباید شستتان به جلوی کفش بچسبد و فشاری احساس کنید .

نظرات کاربران
UserName