نگاتیوهای باران خورده
نگاتیو (به انگلیسی: Negative)‏ در عکاسی عبارت است از فیلم نوردیدهای که ظاهر و ثابت شده و در نور اتاق میتوان آن را دید.برای نمونه به شیشههای کلودیونی، فیلم ۱۳۵ تا فیلم تخت دوربینهای ماموت اگر با شرطهای گفته شده در بالا سازگار باشند، نگاتیو گفته میشود.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
نگاتیو

Negative
تصاویر مرتبط