گل رز
گل سرخ متعلق است به تیرهای از گیاهان به نام تیرهٔ گلسرخ، به غیر از گونههای گل سرخ، گیاهانی از قبیل توت فرنگی، تمشک، آلو، هلو و گیلاس نیز در این تیره جای میگیرند. گلهای گیاهان تیره گلسرخ همه دارای ۵ کاسبرگ و ۵ گلبرگ و پرچمهای بسیار هستند. در مورد گل سرخ چون گونههای پیوندی و تربیت شده بر اثر پرورش حاصل شدهاند، غالباً تعداد گلبرگها زیاد میشود.
نظرات کاربران
UserName