گل رز قرمز
در حال حاضر اکثر معانی گلها فراموش شده اما رز قرمز کم رنگ به نشانه دوستت دارم مي باشد و رز قرمز پر رنگ به معني زيبايي بي انتهاست.
نظرات کاربران
UserName