روزنامه باني فيلم، شنبه 30 شهريور 1392
روايتهاي چندگانه از يك نظرخواهي جنجال
/"نقش نگار" با رادان در تهران كليد خورد بي سرو صدا
/رقابت "گذشته" و "دربند" براي حضور در اسكار 2014
/حمله دو موتورسوار به كارگردان"پل چوبي"
نظرات کاربران
UserName