قورباغه ای که مزاحم ناسا شد
هنگام پرتاب موشک ناسا به فضا، و هنگامی که موتورهای موشک آغاز به کار می کنند، این قورباغه بیچاره، در زیر آن فوران عظیم آن گاز و آتش قرار گرفته است. این قورباغه احتمالا در حوضچه های آب که برای خنک سازی دمای حاصل از احتراق تعبیه شده سکونت داشته است.
نظرات کاربران
UserName