روزنامه خبر ورزشي، چهارشنبه 27 شهريور 1392
خوش شانس باشيم ستاره سوم را ميگيريم
/پروين: اينها جلو دار امير نيستند
/كفاشيان: به فتح الله زاده گفتم پيش بد كسي آمده اي!
/خاستگاري بازيكن حريف استقلال از يك تماشاگر!
نظرات کاربران
UserName