روزنامه باني فيلم، چهارشنبه 27 شهريور 1392
هيس سه ميلياردي شد!
/حضور بازيگران تركيه در سريال "آواي باران"
/اميدوارم در خانه سينما هرگز بسته نشود
/دستمزدهاي كلان پروژه هاي ميلياردي،رقابت نابرابر بخش خصوصي با دولت
نظرات کاربران
UserName