روزنامه خبر ورزشي، سه شنبه 26 شهريور 1392
قلعه نويي دستور اخراج 50 تايلندي را صادر كرد
/باقري: براي دل خودم بازي ميكنم نه براي بازگشت به فوتبال
/برهاني: هيچ تصميمي براي رفتن به سپاهان ندارم
/جدايي رسمي جباري از سپاهان
نظرات کاربران
UserName