روزنامه باني فيلم، سه شنبه 26 شهريور 1392
مشكلات مالي "متروپل" كيميايي را متوفق كرد
/كارگردانان شاخص و پراميد مي آيند
/چند فيلم مهم و بحث برانگيز در مراحل مختلف توليد قرار دارند
/آماده سازي سري تازه "ماه عسل" و توليد سريال هاي جديد
نظرات کاربران
UserName