روزنامه كار و كارگر، سه شنبه 26 شهريور 1392
رئيس جمهور: سپاه پاسداران بايد دژ مستحكم و پناه همه مردم باشد/محجوب: پيگير اسناد گمشده از تامين اجتماعي هستيم/بهرهوری ریشه در تعالیم اسلامی دارد/اظهارات اوباما پافشاري بر گزينه غير قانوني جنگ است/اميدوارم به زودي شاهد افزايش فرصتهاي شغلي باشيم/به آمريكا اعتماد نداريم
نظرات کاربران
UserName