آثار هنری با خطای چشم
این عکس های رنگی و سیاه و سفید توسط هنرمند و عکاس فرانسوی جورج روسو خلق شده اند. او اتاق های خالی را به قطعات هنری تبدیل کرده است. آن هم نه یک هنر عادی بلکه هنری که تنها با قرار گرفتن در یک زاویه خاص قابل مشاهده میباشد. او در و دیوار اتاق های خالی را چنان رنگ کرده است که در صورتی قرار گرفتن ناظر در یک زاویه خاص از اتاق آن رنگ ها نظم یافته و یک جسم هنری و رنگارنگ را به نمایش میگذارند.
نظرات کاربران
UserName