نقاشی هاي مخفي روی صفحات کتاب
Colleen Theisen یک مجموعه کتاب 4 جلدی را که متعلق به اوایل قرن 19 است کشف کرده که روی لبه صفحات آن نقاشی هایی زيبا و با جزئيات کشیده شده است. اين نقاشي ها در حالت عادي مخفي بوده و تنها در حالت خاصي قابل مشاهده هستند.
نظرات کاربران
UserName